BIG Herregistratie

Herregistratie verpleegkundige

Werkt u als verpleegkundige? Dan moet u zich herregistreren. Herregistratie is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Op deze website leest u meer over de herregistratie en scholing om voor herregistratie in aanmerking te komen:

Herregistratie-eis

Op 1 januari 2009 voerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een herregistratie in voor verpleegkundigen voor de Wet BIG. Verpleegkundigen konden tot 1 januari 2014 hun registratie in het BIG-register verlengen op basis van de gestelde voorwaarden aan periodieke registratie. Voor de herregistratie heeft het ministerie van VWS twee criteria vastgesteld:

  1. Werkervaringseis:
    De minimale werkervaringseis voor herregistratie is 2080 uur bruto. Dit houdt in: minimaal één dag per week werken gedurende vijf jaar.  Voldoet u hier niet aan? Dan moet u zich herregistreren.
  2. Scholingseis:
    Werkt u niet of haalt u de werkervaringseis (urennorm) niet? Dan kunt u een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie.

Doelgroep                        

  • U bent als verpleegkundige afgestudeerd in 2009 of later en u wilt zich laten herregistreren;
  • U bent niet praktiserend als verpleegkundige, stond voor 2009 ingeschreven in het BIG-register en hebt u niet op tijd laten herregistreren;
  • U kunt als verpleegkundige niet voldoen aan de werkervaringseis uit de wet BIG, zoals hierboven is beschreven.