Scholingsmodel

Uitgangspunten scholingsmodel

Informatie MBO-raad

Het scholingsmodel is uitgewerkt in trajecten op individueel niveau. Mbo-scholen met een licentie voor de bekostigde opleiding tot Verpleegkundige stellen scholingstrajecten samen op basis van dit scholingsmodel.

In de regio Zuid-West bieden Albeda Zorgcollege, Da Vinci College, Menskracht 7 (een initiatief van ROC Mondriaan) en ROC West Brabant als samenwerkingspartners dit traject aan.

Het scholingsmodel is gebaseerd op:

  • het beoordelingskader voor verpleegkundigen 2013;
  • het mbo-kwalificatiedossier Verpleegkundige 2013-2014 zoals ontwikkeld door Calibris;
  • de bevoegdheid van de verpleegkundige;
  • scholing en examinering van kennis en vaardigheden.

Scholingstraject

Het (scholings- en examinerings)traject bestaat uit :

Facultatieve zelfevaluatie, de quickscan

De quickscan bestaat uit de verplichte lesonderwerpen uit de scholing. U peilt met deze scan of u voldoende kennis heeft over deze onderwerpen. Na het doorlopen van de quickscan weet u welke modulen u kunt volgen. Aan de uitkomst van deze quickscan en de op basis daarvan gekozen lesmodules kunnen geen rechten worden ontleend. U bepaalt zelf welke waarde u hecht aan de resultaten en of u zich op basis daarvan aanmeldt voor twee of meer modulen.

• Scholingstraject op maat

Op basis van de uitkomst van de quickscan besluit u één of meerdere modulen te volgen. Als u kiest voor scholing, volgt u altijd tenminste één generieke en één branchespecifieke module. Aansluitend volgt een verplicht examen. U meldt zich aan bij een mbo-school voor een scholingstraject.

Examen
Een verplicht examen bestaande uit:

  1. een kennistoets (multiple choice) over de generieke modulen;
  2. een casustoets waarin u de kennis uit de generieke modulen gericht op een branche toepast.

Lees meer over het examen.

Modulen

Het scholingstraject bestaat uit acht generieke modulen en vier branchespecifieke modulen. U bepaalt op basis van aanwezige kennis en vaardigheden zelf welke generieke modulen u wilt volgen. U kunt het gehele traject volgen of de losse modules. Bij het volgen van één of meerdere generieke modulen is  het volgen van een branchespecifieke module van de branche waarin u werkt verplicht. Er zijn vier verschillende branches:

  • ziekenhuis (AGZ);
  • verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg (VVT);
  • gehandicaptenzorg (GHZ);
  • geestelijke gezondheidszorg (GGZ);

Tijdens de scholing volgt u dus altijd minimaal twee modulen: ten minste één generieke module en één branchespecifieke module.

Overzicht scholingsmodulen, studiebelasting en prijs per module

Modulen        Onbegeleide uren Kosten in euro
1 Het afnemen van een anamnese 11 130,00
2 Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen 22,5 250,00
3 Het opstellen van een verpleegplan 11 130,00
4 Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg 41 435,00
5 Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg 6 75,00
6 De professionele ontwikkeling 11 130,00
7 Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg 6 75,00
8 Het bieden van goede kwaliteit van zorg 6 75,00
Branchespecifieke module 22,5 250,00
Totaal 137 1550,00
Examen 450,00