Aanmelden


INSCHRIJFFORMULIER BIG HERREGISTRATIE SCHOLING

Bij voldoende aanmeldingen zal een eerste groep starten in Rotterdam. Bij overschrijding van het maximaal aantal aanmeldingen zal een tweede groep tegelijkertijd starten in andere locatie (Breda, Dordrecht of Den Haag). Het definitieve besluit voor de start van een groep in ander locatie wordt op 26 februari 2020 – op basis van het aantal aanmeldingen dat er op dat moment is – genomen. De deelnemers zullen vervolgens persoonlijk bericht ontvangen. De branchespecifieke modules (dag 9 en 10) zullen – als er in twee groepen gestart wordt – verdeeld worden over de twee locaties.

Wij verzoeken u bij aanmelding uw voorkeur voor plaatsing aan te geven. Wanneer er in twee groepen gestart wordt, houden we zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur. Wanneer er in één groep gestart wordt, wordt u automatisch in Rotterdam verwacht.

De lesgroep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Voor de groep maart 2020 er is geen GHZ branche specifieke module.

Annuleringsvoorwaarden:

indien u de scholing voor de regio Zuid/West annuleert zijn de volgende kosten verschuldigd:

  • Bij annulering van de 28e dag tot de 14e dag voor aanvang van de bijscholing €150.00;
  • Bij annulering van de 14e dag tot de 7e dag voor aanvang van de bijscholing 50% van het totaal bedrag;
  • Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang van de bijscholing 100%.

In bijzondere gevallen kunnen in overleg naar redelijkheid en billijkheid afwijkende afspraken gemaakt worden.